logo-cem-450

Carta Població Salzadella


Per celebrar els 775 anys de la concessió de la Carta de Població de la Salzadella, el CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, i l’Ajuntament de la Salzadella, han organitzat per al proper dia 21 de Desembre de 2013,  a les 19 hores,  a la Casa de la Cultura del mateix poble, C / Sant Vicent,   7, una conferència  que porta per títol  “775 anys de la concessió de la Carta de Població, naixement de l’actual  Salzadella”.  La conferència será a càrrec de Pere-Enric Barreda (Universitat de Barcelona).

Presidiràn l’acte l’I.lustrissim Sr. Alcalde de la Salzadella, Sr. Cristóbal Segarra, i el President del Centre d’Estudis del Maestrat, Joaquim Roca.

__________________

Para celebrar los 775 años de la concesión de la Carta de Población de la Salzadella, el CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO,  y  el Ayuntamiento de la Salzadella, han organizado para el próximo día 21 de Diciembre de 2013,  a las 19 horas,  en la Casa de la Cultura del mismo pueblo, C / San Vicente nº 7, una conferencia  que lleva por título  “775 anys de la concessió de la Carta de Població, naixement de l’actual  Salzadella”.  La conferencia será a cargo de Pere-Enric Barreda (Universitat de Barcelona).

Presidirán el acto el Ilustrísimo Sr. Alcalde de la Salzadella, Sr. Cristóbal Segarra, y el Presidente del Centro  de Estudios del Maestrazgo,  Joaquín Roca.
logo-cem-450

ASAMBLEA SOCIOS DEL CEM


En reunión mantenida por la Junta Directiva el día 13 de junio, se acordó celebrar Asamblea General Ordinaria de socios, el día 2 de noviembre de 2013, en la sede del CEM (calle Major 3) en Benicarló a las 10,30h, con el siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º Informe de las actividades llevadas a cabo por el CEM.
3º Informe de tesorería.
4º Programa de actividades para el próximo año.
5º Ruegos y preguntas.
logo-cem-450

WEB


Per acord de la Junta Directiva del CEM de 14-09-2013, només es publicaràn en aquesta web activitats promogudes pel propi Centre d’Estudis del Maestrat, i que hajen segut aprobades previament per la seua Junta Directiva.

A la pàgina de Facebook del CEM, es publicaràn altres noticies i activitats relacionades amb el Maestrat.

___________

Por acuerdo de la Junta Directiva del CEM de 14-09-2013, solo se publicarán en esta web actividades  promovidas por el propio Centro de Estudios del Maestrazgo, y que hayan sido aprobadas previamente por su Junta Directiva.

A la página de Facebook del CEM, se publicarán otras noticias y actividades relacionadas con el Maestrazgo.
b90

Butlletí 90 del CEM


El CEM publicarà en breu i distribuirà entre els seus socis, el número 90 del seu butlletí semestral.

Aquest butlletí conté  tres comunicacions presentades a les XIIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Càlig, la d’Enric Forner, Joan Castany i Vicent Gual, titulada “Història dels primers pobladors coneguts al terme de Càlig”; la de Josep Mª Vilarrubia – Estrany,“Les biografíes de Sant Vicent Ferrer i el Maestrat ”; i la de Eduardo París, “Paso de Felipe II por tierras de Castellón, en su viaje a la Corona de Aragón” .

A mes també es publica la presentació poética de les XIIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Càlig, obra de Jaume Rolindez Fenollosa.

També s’inclouen els següents articles:  “Un nuevo petroglifo hojiforme en Sta. Magdalena de Polpís” de Mesado, Colón de Carvajal, Viciano, Ramos i Sánchez“Les parròquies del Maestrat a les portes de l’edat moderna: La visita pastoral de l’any 1492” de  J.H. Muñoz i Sebastià; “L’inventari-catalogació de barraques de pedra en sec al terme municipal de Tírig (Castelló), com a punt de partida” de Javier Folch Roda i Josep F. Pitarch Roda; “El Castillo de Castell de Cabres (Els Ports de Morella) una aproximación a sus orígenes”de  Ximo Andrés Bosch;  “Obres de Francesc Dasí (1833-1892) a les comarques castellonenques” de  Josep Lluís Cebrián i Molina; “Documento sobre las murallas de la Salzadella (1294)” de Josep Pavia Simó“El Canet medieval de 1428 en la visita pastoral del Bisbe de Tortosa  Otto de Montcada” de  Joan Ferreres i Nos.

Aquest butlletí pot adquirir-se a la seu del CEM o sol·licitar-lo mitjançant aquesta web.

També pots fer-te soci del CEM i per una quota anual de 12 € rebràs al teu domicili per correu ordinari, els dos butlletins anuals que publica el CEM.

______________________________________________

El CEM publicará en breve y distribuirá entre sus socios, el número 90 de su boletín semestral.

Este boletín contiene tres comunicaciones presentadas en les XIIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebradas en Càlig, la de Enric Forner, Joan Castany i Vicent Gual, titulada “Història dels primers pobladors coneguts al terme de Càlig”;la de Josep Mª Vilarrubia – Estrany, “Les biografíes de Sant Vicent Ferrer i el Maestrat ”; y la de Eduardo París, “Paso de Felipe II por tierras de Castellón, en su viaje a la Corona de Aragón” .

Además también se publica la presentación poética de las XIIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebrades en Càlig, obra de Jaume Rolíndez Fenollosa.

También se incluyen los siguientes articulos:  “Un nuevo petroglifo hojiforme en Sta. Magdalena de Polpís” de Mesado, Colón de Carvajal, Viciano, Ramos y Sánchez“Les parròquies del Maestrat a les portes de l’edat moderna: La visita pastoral de l’any 1492” de  J.H. Muñoz i Sebastià; “L’inventari-catalogació de barraques de pedra en sec al terme municipal de Tírig (Castelló), com a punt de partida” de Javier Folch Roda i Josep F. Pitarch Roda;“El Castillo de Castell de Cabres (Els Ports de Morella) una aproximación a sus orígenes” de  Ximo Andrés Bosch;  “Obres de Francesc Dasí (1833-1892) a les comarques castellonenques” de  Josep Lluís Cebrián i Molina;“Documento sobre las murallas de la Salzadella (1294)” de Josep Pavia Simó“El Canet medieval de 1428 en la visita pastoral del Bisbe de Tortosa Otto de Montcada” de  Joan Ferreres i Nos.

Este boletín puede adquirirse en la sede del CEM o solicitarlo a través de esta web.

También puedes hacerte socio del CEM y por una cuota anual de 12 € recibirás en tu domicilio por correo ordinario, los dos boletines anuales que publica el CEM.
explorador

L’ EXPLORADOR ANDRÉS


El Centre d’Estudis del Maestrat, acaba de publicar, dins de la col.lecció Quaderns, el llibre“L’Explorador Andrés (1807-1837)” del que es autor Rafael Monferrer.

L’estudi tracta sobre l’itinerari biogràfic de Marcelino Andrés, un metge de Vilafranca, que va viatjar  a principis del segle XIX per la costa i les illes  africanes del Golf de Guinea,  i va estudiar la vida i costums de les poblacions locals.

Es revisen les seues ventures i desventures, i els estudis a la seua memòria, per fer justicia a aquest personatge tan notori com desconegut de la nostra comarca.

—————————-

El Centro de Estudios del Maestrazgo, acaba de publicar, dentro de la colección Cuadernos, el libro “L’Explorador Andrés (1807-1837)”del que es autor Rafael Monferrer.

El estudio trata sobre el itinerario biográfico de Marcelino Andrés, un médico de Vilafranca, que viajó  a principios del siglo XIX per la costa y las islas  africanas del Golfo de Guinea, y estudió la vida y costumbres de las poblaciones locales.

Se revisan sus venturas y desventuras, y los estudios en su memoria, para hacer justicia a este personaje tan notorio como desconocido de nuestra comarca.
cat2

Exposició Aus Comunes al Maestrat


El CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM), ofereix als Ajuntaments, Escoles, Instituts i Associacions de la comarca del Maestrat, una exposició sobre les AUS COMUNES AL MAESTRAT, exposició que hem organitzat amb la col·laboració del Grup Au d’Ornitologia, amb panells d’aquarel·les de Javier Barreda Carbó, ornitòleg i professor de dibuix de l’IES Porcar de Castelló i que està acompanyada d’una completa guia de les aus amb 64 pàgines amb la descripció de les aus mes comunes a la comarca.

A més de la pròpia exposició, el Grup Au d’Ornitologia ofereix la possibilitat de completar la visita a l’exposició amb activitats d’anellament o de cens d’aus a la població on s’expose, per a aprofondir en el tema, i traure mes profit a la visita.

Aquesta segona Exposició que organitza el CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM), s’ofereix a tots els pobles que conformen la comarca del Maestrat, també de manera totalment gratuïta.

Teniu la fitxa de sol.licitut i la informació de les dates disponibles a l’apartat “Exposicions”, del menú desplegable d’aquesta web.

______________________

 

El CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO (CEM), ofrece a los Ayuntamientos, Escuelas, Institutos y Asociaciones de la comarca del Maestrat, una exposición sobreAVES COMUNES EN EL MAESTRAZGO, exposición que hemos organizado con la colaboración del Grup Au d’Ornitologia, con paneles de acuarelas de Javier Barreda Carbó, ornitólogo y profesor de dibujo del IES Porcar de Castellón y que está acompañada de una completa guía de las aves con 64 páginas con la descripción de las aves más comunes en la comarca.

Además de la propia exposición, el Grup Au d’Ornitologia ofrece la posibilidad de completar la visita a la exposición con actividades de anillamiento o de censo de aves en la población donde se exponga, para profundizar en el tema, y sacar más provecho a la visita.

Esta segunda Exposición que organiza el CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO (CEM), se ofrece a todo los pueblos que conforman la comarca del Maestrat, también de manera totalmente gratuita.

Tenéis la ficha de solicitud y la información de las fechas disponibles en el apartado “Exposiciones”, del menú desplegable de esta web.
h14

NOVES PUBLICACIONS


El CEM acaba de publicar el llibre nº 14 de la col.lecció Història del Maestrat, amb el títol,“HISTORIA DEMOGRAFICA DE SANT MATEU Y SU ENTORNO. SIGLOS XIII-XXI”, del que es autor Josep Maria Besalduch i Clarà.

El llibre es una aproximació a l’evolució demogràfica d’aquesta vila, amb la superposició dels esdeveniments que van influir en les fluctuacions del nombre d’habitants,  oferint noves conclusions, i contribuint a  millorar el coneiximent  sobre  la población de Sant Mateu.

 

El CEM acaba de publicar el libro nº 14 de la colección Història del Maestrat, con el título,“HISTORIA DEMOGRÁFICA DE SANT MATEU Y SU ENTORNO. SIGLOS XIII-XXI”, del que es autor Josep Maria Besalduch i Clarà.

El libro es una aproximación a la evolución demográfica de esta villa, con la superposición de los acontecimientos que influyeron en las fluctuaciones del número  de habitantes,  ofreciendo nuevas conclusiones , y contribuyendo a  mejorar el  conocimiento sobre la población de Sant Mateu.

El CEM ha publicat  també el llibre nº 15 de la col.lecció Història del Maestrat, que es l’obra guanyadora el VII premi d’investigació històrica Vicente Giner, i que porta per títol “LA COMANDA D’ALCALÀ DE XIVERT I LES SEVES VILES EN L’EDAT MITJANA”,  del que es autor Joan Ferreres i Nos.

L’obra es un estudi documentat de moltes partides i llocs significatius del territorio de la comanda d’Alcalà  des de 1234 a 1535, (Alcalà, Xivert, Alcossebre, Castellnou, Almedixer, i Polpis),  i dels fonaments de la seva economia feudal. L’obra conté a mes un recull dels documents mes importants de la seua història medieval, trobats  fins avui.

 

El CEM ha publicado  también el libro nº 15 de la colección Història del Maestrat, que es la obra ganadora el VII premio de investigación histórica Vicente Giner, y que lleva por título“LA COMANDA D’ALCALÀ DE XIVERT I LES SEVES VILES EN L’EDAT MITJANA”,  del que es autor Joan Ferreres i Nos.

La obra es un estudio documentado de muchas partidas y lugares significativos  del territorio de la comanda de Alcalá  desde 1234 a 1535, (Alcalá, Xivert, Alcossebre, Castellnou, Almedixer, y Polpis) y de los fundamentos de su economía feudal. La obra contiene  además una recopilación de los documentos mes importantes de su historia medieval,  encontrados hasta hoy.

 

h15
b89

Butlletí 89 del CEM


El CEM publicarà en breu i distribuirà entre els seus socis el número 89 del seu butlletí semestral.

Aquest butlletí conté  tres comunicacions presentades a les XIIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Càlig, la de Javier Hernández, titulada “Incursiones y operaciones navales franco-catalanas sobre la frontera valenciana durante la Guerra dels Segadors. La invasión de don Josep d’Ardena (noviembre de 1649)“; la de Josep J. Sorlí, “Càlig a la premsa d’epoca (1836-1986)”; i la de Andrea Mundo /Enric Forner, “Biodiversitat de mol.luscs a les tanatocenesis de les platges del Maestrat”.

A mes també es publiquen dos comunicacions de les XIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Rossell, “Els prigons de Xert. Aportació a l’estudi dels peirons com a patrimoni històric, artístic, cultural i lingüístic de les comarques de la Diòcesi de Tortosa” de Josep Meseguer / Joan A. Micó; i  El Baix Maestrat, una área de transició lingüística” de Miquel A. Pradilla.

També s’inclou l’article de Juan E. Prades, “L’Esglèsia Medieval d’Albalat”

Aquest butlletí pot adquirir-se a la seu del CEM o sol·licitar-lo mitjançant aquesta web.

També pots fer-te soci del CEM i per una quota anual de 12 € rebràs al teu domicili per correu ordinari, els dos butlletins anuals que publica el CEM.

______________________________________________

El CEM publicará en breve y distribuirá entre sus socios el número 89 de su boletín semestral.

Este boletín contiene tres comunicaciones presentadas en les XIIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebradas en Càlig, la de Javier Hernández, titulada“Incursiones y operaciones navales franco-catalanas sobre la frontera valenciana durante la Guerra dels Segadors. La invasión de don Josep d’Ardena (noviembre de 1649)“; la de Josep J. Sorlí, “Càlig a la premsa d’epoca (1836-1986)”; y la de Andrea Mundo /Enric Forner, “ Biodiversitat de mol.luscs a les tanatocenesis de les platges del Maestrat” .

Además también se publican dos comunicaciones de las XIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebradas en Rossell, “Els prigons de Xert. Aportació a l’estudi dels peirons com a patrimoni històric, artístic, cultural i lingüístic de les comarques de la Diòcesi de Tortosa” de Josep Meseguer / Joan A. Micó; y  El Baix Maestrat, una área de transició lingüística” de Miquel A. Pradilla.

También se incluye  el artículo de Juan E. Prades, “L’Esglèsia Medieval d’Albalat”

Este boletín puede adquirirse en la sede del CEM o solicitarlo a través de esta web.

También puedes hacerte socio del CEM y por una cuota anual de 12 € recibirás en tu domicilio por correo ordinario, los dos boletines anuales que publica el CEM.